Drama Taiwan V-Focus Subtitle Indonesia

By | February 2, 2017

Sinopsis Drama Taiwan V-Focus

Face offs antara wartawan bertekad untuk mendapatkan sendok terbaru dan pengawal berkomitmen untuk melindungi privasi klien mereka.

Details Drama Taiwan V-Focus

Title: 獨家保鑣 (独家保镳) / Du Chia Pao Piao (Du Jia Bao Biao)
English title: V-Focus
Genre: Romance
Episodes: 63
Broadcast network: SETTV
Broadcast period: 2016-Oct-26
Air time: Mon-Fri 20:00
Opening theme song: Fan Bai Yan (翻白眼) by The Last Day of Summer 831
Ending theme song: Wei Xiao Dai Guo (微笑帶過) by Sun Sheng Xi

Daftar Pemain Drama V-Focus

Melvin Sia as Jiang Zhi Heng
Huang Wei Ting as Ding Ruo Qin
Jennifer Hong as Zhou Xin Yi
Yorke Sun as Ke Guo Long

Download Drama Taiwan V-Focus

Episode 1

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 2

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 3

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 4

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 5

360p (Hardsubs Indo) 100 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 6

360p (Hardsubs Indo) 105 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 7

360p (Hardsubs Indo) 105 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 8

360p (Hardsubs Indo) 110 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 9

360p (Hardsubs Indo) 95 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 10

360p (Hardsubs Indo) 110 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 11

360p (Hardsubs Indo) 100 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 12

360p (Hardsubs Indo) 90 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 13

360p (Hardsubs Indo) 100 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 14

360p (Hardsubs Indo) 109 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 15

360p (Hardsubs Indo) 96 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 16

360p (Hardsubs Indo) 105 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 17

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 18

360p (Hardsubs Indo) 109 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 19

360p (Hardsubs Indo) 107 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 20

360p (Hardsubs Indo) 103 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 21

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 22

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 23

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 24

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 25

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 26

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 27

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 28

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 29

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 30

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 31

360p (Hardsubs Indo) 110 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 32

360p (Hardsubs Indo) 129 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 33

360p (Hardsubs Indo) 125 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 34

360p (Hardsubs Indo) 111 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 35

360p (Hardsubs Indo) 124 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 36

360p (Hardsubs Indo) 123 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 37

360p (Hardsubs Indo) 120 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 38

360p (Hardsubs Indo) 114 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 39

360p (Hardsubs Indo) 137 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 40

360p (Hardsubs Indo) 134 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 41

360p (Hardsubs Indo) 100 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 42

360p (Hardsubs Indo) 95 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 43

360p (Hardsubs Indo) 101 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 44

360p (Hardsubs Indo) 117 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 45

360p (Hardsubs Indo) 97 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 46

360p (Hardsubs Indo) 95 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 47

360p (Hardsubs Indo) 89 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 48

360p (Hardsubs Indo) 98 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 49

360p (Hardsubs Indo) 92 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 50

360p (Hardsubs Indo) 82 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 51

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 52

360p (Hardsubs Indo) 87 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 53

360p (Hardsubs Indo) 83 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 54

360p (Hardsubs Indo) 83 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 55

360p (Hardsubs Indo) 84 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 56

360p (Hardsubs Indo) 90 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 57

360p (Hardsubs Indo) 103 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 58

360p (Hardsubs Indo) 86 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 59

360p (Hardsubs Indo) 86 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 60

360p (Hardsubs Indo) 101 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 61

360p (Hardsubs Indo) 83 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 62

360p (Hardsubs Indo) 102 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 63

360p (Hardsubs Indo) 87 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 64

360p (Hardsubs Indo) 101 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

Episode 65 END

360p (Hardsubs Indo) 85 MB: MirrorAce | UppIT | MP4upload | SolidFiles | Userscloud | Google Drive
540p: Google Drive | SolidFiles | Userscloud
Subtitle Indonesia | Subtitle English

===========================================================================

Jika ada pertanyaan, Kontak - Admin
E-mail : [email protected]

Download RM Episode (384–397)

Klik untuk Download Film Korea Terbaru Lainnya

Drama Korea Lainnya Kunjungi Situs DRAMAKOREAINDO.INFO

12 thoughts on “Drama Taiwan V-Focus Subtitle Indonesia

 1. kayla

  Siang min,jgn lupa update ini ya min,seperti biasa min,10 ep.drama ini tinggal 25 ep lg min…drama ini sdh tamat min

  Reply
  1. dramakoreaindo Post author

   Sabar chingu, mimin jga gk hanya update drama ini saja. Karena encode itu gk bentar, butuh waktu, minimal 30 – 1 jam tiap episodenya. masih banyak antrian yg harus di encode. Jadi klo udah gilirannya pasti d update kok …

   Reply
 2. kayla

  Ya min,tdk 10 ya…
  Tp trm ksh banyak min,
  Update lg min,trm ksh banyak

  Reply
 3. kayla

  Trm ksh yg sebanyaknya ke min,sdh mengupdate drama ini sampe selesai,,,cayoo min…
  Semoga min selalu di beri kesehatan,biar bisa update trus…

  Reply
 4. dora

  min, tolong benerin dong link v-focus episode 54-57 di usercloud. link-nya loncat 1 episode semua. kasian entar yang lain kalo mau donlot. thanks

  Reply
  1. dramakoreaindo Post author

   sudah di perbaiki. lagian link download gak hanya 1 saja chingu, orang lain termasuk mimin klo download selagi msh ada link lain dan aktif pasti pke link tersebut. mimin aja kalau download di web lain gk terpaku sma satu link saja, asal link tersebut aktif mimin download. Coba di baca lgi panduannya. biar paham cara download di website ini, mimin sudah sediakan 4 link download ..
   dibaca lagi, namabah pengetahuan soal download jga : http://dramakoreaindo.com/baca-penting-cara-download-dengan-mudah-di-google-drive-mp4upload-solidfiles-uppit/

   Reply
   1. dora

    bukan terpaku sama satu situs, min. cuma kalo download, buat aku sendiri ya, lebih enak lewat usercloud sama GDrive. lebih cepet, 5 menit juga udah selesai. beda kalo sama yang lain, terutama solidfiles. download aja tuh nunggu 30 menit dulu baru kelar.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *